Thủ tướng: Không để tăng giá, phải giảm giá để kích chuồng tiêu sử dụng!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, cơ quan đã phối hợp nghiêm nhặt, điều hành khá ăn ý, nhịp nhàng, chấp hành nghiêm những lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sử dụng các giải pháp, dụng cụ liên quan, cả vi mô và vĩ mô.

Theo lên tiếng của Bộ Tài chính, CPI bình quân giảm dần từ mức cao là 6,54% về mức 4,19% trong 6 tháng đầu năm. Từ đó, có thể nhận định tài năng kiểm soát lạm phát dưới 4% theo mục tiêu đề ra là khả thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Nêu ra một số bất cập cần tập trung khắc phục như vấn đề giá thịt lợn, sách giáo khoa, giá nước tinh khiết, quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu điều hành giá 6 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự ổn định và nền tảng tiện nghi cho thu hút đầu tư, phát triển, sinh sản kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, của người dân vào công việc điều hành chung của Chính phủ, “không chỉ tập trung tháo gỡ để tăng trưởng nhưng còn lưu ý hơn nữa tới giá cả, lạm phát”.

Sức ép tăng giá, lạm phát vẫn còn lớn, không giống nhau là giá dầu thô, lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng, nhiều nước đã giảm giá đồng tiền. Trong bối cảnh ấy, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%, Thủ tướng khẳng định “chúng ta sẽ rất linh hoạt trong lãnh đạo điều hành, nhất là thời khắc, mức độ can thiệp các dụng cụ chính sách để không ảnh hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển nền kinh tế”.

Kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, xúc tiến phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Yêu cầu điều hành giá đặt ra là phối hợp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các giải pháp vĩ mô, tài khóa, tiền tệ và các dụng cụ vi mô, điều hành các mặt hàng cụ thể, nhất là xăng dầu, thịt lợn, các mặt hàng thiết yếu như y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm.

Đối với các kịch khách du lịch dạng điều hành giá, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chủ trì với các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cập nhật kịch khách du lịch dạng thích hợp với mục tiêu đề ra để chúng ta đạt được con số dưới 4%. Trong trường hợp thật quan yếu, có thể điều hành ở 4% để góp phần xúc tiến tăng trưởng.

nhà băng quốc gia, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt các dụng cụ, chính sách tài khóa, tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xúc tiến tăng trưởng.

Bộ công thương nghiệp, các cơ quan tác dụng, tất cả các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, kiểm soát yếu tố tình hình giá, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương nghiệp. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng đầu cơ, nâng giá, gây biến động giá, độc quyền giá trái quy định, trong đó kiểm soát tốt đầu vào, chống đầu cơ nâng giá.

Thủ tướng: Không để tăng giá, phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng! - 2Thủ tướng chủ trì cuộc họp Ban lãnh đạo điều hành giá hôm nay (1/7)

Đối với điều hành giá một số mặt hàng cụ thể, trước hết là xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ công thương nghiệp khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, lưu ý sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá để tránh biến động lớn về giá xăng dầu, song song đảm bảo cân đối nguồn cung trong nước và nhập khẩu xăng dầu để dự trữ thích hợp, phục vụ nhu chuồng tiêu sử dụng. Kiểm soát nghiêm nhặt gian lận tại các đơn vị bán lẻ và buôn lậu xăng dầu.

Đối với mặt hàng điện, thực hiện lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về không tăng giá điện. Bộ công thương nghiệp, Tập đoàn Điện lực VN, chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý ngay các bức xúc của người dân về các trường hợp tiêu phí tiền điện tăng đột biến, hoặc các thủ tục hành chính về cấp điện, tính sổ tiền điện.

Về nước tinh khiết, Thủ tướng đã có lãnh đạo giảm giá nước tinh khiết. Bộ Tài chính cần kiểm tra, tổng hợp, lên tiếng Thủ tướng Chính phủ về việc này để góp phần giảm tiêu phí sinh hoạt của người dân trong bối cảnh phức tạp. Với giá dịch vụ viễn thông, tiếp tục xem xét để giảm giá thích hợp.

Về thịt lợn, Thủ tướng tiến công giá cao, nhất trí với các giải pháp nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra gồm tái đàn, tăng đàn, nhập lợn sống, xử lý vấn đề giống lợn để đảm bảo tái đàn, cai quản tốt hơn khâu trung gian, kiểm soát tiêu phí của từng khâu để tiếp tục giảm giá thịt lợn thích hợp. Bộ công thương nghiệp phải lãnh đạo làm tốt khâu lưu thông, phân phối, mua sắm, bán lẻ để góp phần bình ổn giá thịt lợn.

Đối với giá gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo sinh sản lúa gạo (khoảng 43,5 triệu tấn thóc năm 2020 và có thể chúng ta đứng đầu toàn cầu về xuất khẩu gạo). Bộ Tài chính thực hiện ngay việc thu mua dự trữ lúa gạo.

Về giá dịch vụ hàng không, vận tải, logistics, Bộ liên lạc vận tải, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan lãnh đạo kiểm soát nghiêm nhặt các yếu tố hình thành giá, không để tăng giá nhưng phải giảm giá để kích chuồng tiêu sử dụng trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

Châu Như Quỳnh

Theo: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-khong-de-tang-gia-phai-giam-gia-de-kich-cau-tieu-dung-20200701172201520.htm