Tag Archives: xu hướng mới nhất

Chuyên gia dự đoán thị trường bảo hiểm thế giới năm 2022

Theo các chuyên gia bảo hiểm tại Công ty Công ty Artificial (Anh quốc), thị trường bảo hiểm sẽ có nhiều thay đổi do tác động của dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu bao gồm tất cả các ngành nghề, trong đó …

Read More »