Tag Archives: truyền hình kiên giang

Châu Thành: học trò học trực tuyến gặp khó | THKG

Thực hiện chủ trương của của tỉnh về việc học qua môi trường mạng, trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện đúng với tiến độ của Bộ giáo dục đề ra. tiện lợi trước mắt là khi học trên môi trường trực tuyến, sẽ giúp phụ huynh an tâm …

Read More »