Tag Archives: truyền hình giáo dục

Bài 9 (FULL): Âm T, TH, CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Cùng cô Đào Thu Thủy học về âm T, TH, CH, TR trong bài giảng số 9 – chương trình Dạy tiếng việt lớp 1 nhé! #DaytiengVietlop1 #DTVL1 #VTV7 📌 Dạy Tiếng Việt Lớp 1 là chương trình hướng tới đối tượng là các em học sinh lớp 1 trên …

Read More »

Bài 6: Học cách hỏi đáp mẫu câu “What's this?” | TIẾNG ANH 1 | VTV7

Cùng học về mẫu câu “What’s this?” trong chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui” bài số 6 nhé! #TiengAnh1 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 1 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho học sinh tiểu học, phụ huynh và giáo …

Read More »

Bài 2: Các câu khẩu lệnh thân thuộc trong lớp học | TIẾNG ANH 2 | VTV7

Trong bài giảng thứ 2, cùng làm quen với các câu khẩu lệnh thân thuộc trong lớp học trong chương trình “Tiếng Anh lớp 2 vui” nào! #TiengAnh2 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 2 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho …

Read More »

Bài 4: Từ vựng về chủ đề “My garden” | TIẾNG ANH 1 | VTV7

Cùng học về các từ vựng chủ đề “My garden – Khu vườn của tôi” trong chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui” bài số 4 nhé! #TiengAnh1 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 1 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho …

Read More »

Bài 2: Các câu khẩu lệnh trong lớp học | TIẾNG ANH 1 | VTV7

Trong bài giảng số 2, cùng tới với các câu khẩu lệnh chỉ hoạt động trong lớp học bằng tiếng Anh trong chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui” nhé! #TiengAnh1 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 1 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia …

Read More »

Bài 3: Học phát âm phonic N và mẫu câu “How many? | TIẾNG ANH 2 | VTV7

Trong bài giảng thứ 3, cùng học cách phát âm phonic N và hỏi đáp về số lượng với mẫu câu “How many?” trong chương trình “Tiếng Anh lớp 2 vui” nào! #TiengAnh2 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 2 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục …

Read More »

Bài 1: Greetings – Chào hỏi trong tiếng Anh | TIẾNG ANH 1 | VTV7

Cùng tới với các cách chào hỏi vào bằng tiếng Anh trong chương trình “Tiếng Anh lớp 1 vui” nhé! #TiengAnh1 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 1 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho học trò tiểu học, phụ huynh và …

Read More »

Bài 1: Cách chào hỏi trong ngày | TIẾNG ANH 2 | VTV7

Cùng tới với các cách chào hỏi vào các thời kì khác nhau trong ngày trong “Tiếng Anh lớp 2 vui” nào! #TiengAnh2 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 2 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho học trò tiểu học, phụ …

Read More »