Tag Archives: trung tâm dạy tốt

Giây, thế kỉ – Toán học lớp 4 – Toán lớp 4 – Cô giáo Nguyễn Thu Luyến

Bài học: Giây, thế kỉ – Toán học lớp 4 học kỳ I Giáo viên giảng dạy: Cô giáo Nguyễn Thu Luyến Bài giảng thuộc khóa học trực tuyến toán lớp 4 của Trung tâm Dạy tốt Đăng ký khóa học toán lớp 4 học kỳ 1 trực tuyến miễn …

Read More »