Tag Archives: tony bull đệ lực sĩ

Tony | 1 Ngày ??ô? ??ó ?ữ – ???? 2

Vlog thứ 2 của Tony là trải nghiệm nuôi chó, 3 quý khách hữu (Tony, Bạch đầu bếp & Chí sư đệ) sẽ bốc thăm & trải nghiệm một ngày với 1 loại chó khác nhau. Lâu rồi mình mới có thời kì xúc tiếp lại với Bull đệ, tính …

Read More »