Tag Archives: toeic online test

ÔN THI TOEIC CÔ MAI PHƯƠNG PART 5 Bài 5

************************************** LUYỆN THI TOEIC CÔ MAI PHƯƠNG! ************************************** ÔN LUYỆN THI TOEIC PART 5 BÀI 1 MỖI LIKE, SHARE VÀ COMMENT SẼ LÀ NIỀM ĐỘNG VIÊN ĐỐI VỚI THƯƠNG, ĐỂ THƯƠNG TIẾP TỤC UPLOAD VIDEO TIẾP THEO NHA! CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP VUI VẺ VÀ HIỆU QUẢ! NHỚ SUBCRIBE …

Read More »

ÔN THI TOEIC CÔ MAI PHƯƠNG PART 5 Bài 3

************************************** LUYỆN THI TOEIC CÔ MAI PHƯƠNG! ************************************** ÔN LUYỆN THI TOEIC PART 5 BÀI 3 MỖI LIKE, SHARE VÀ COMMENT SẼ LÀ NIỀM ĐỘNG VIÊN ĐỐI VỚI THƯƠNG, ĐỂ THƯƠNG TIẾP TỤC UPLOAD VIDEO TIẾP THEO NHA! CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP VUI VẺ VÀ HIỆU QUẢ! NHỚ SUBCRIBE …

Read More »

toeic listening Part 1- At a restaurant có đáp án/luyện thi TOEIC.

Let’s do practising Part 1 – TOEIC Test. In this part you will look at the picture and hear four sentences to discribe the picture. Listen carefully and choose the best answer. Check your answers and see the transcript at the end of Video. Các khách du lịch cùng mình …

Read More »