Tag Archives: tin mới

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Toán | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Toán: Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương ———————- Bài tập về nhà môn Toán 9: ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Các bạn đang theo dõi …

Read More »

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Văn | 15.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Các phương châm hội thoại (tt) ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Các bạn đang theo dõi chuyên mục Học Online Web site: https://kinhtehaiphong.com Nội dung được tổng hợp …

Read More »

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Văn | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14) ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Các bạn đang theo dõi chuyên mục Học Online Web site: https://kinhtehaiphong.com Nội dung được …

Read More »