Tag Archives: thử thách ăn đồ ăn theo màu

ĂN ĐỒ ĂN THEO MÀU ĐỎ VÀNG – Học tiếng Anh chủ đề đồ ăn | Lioleo Easy English #4

Tập 4 của Lioleo Easy English sẽ có 1 thử thách là ăn đồ ăn theo màu đỏ vàng, kết hợp với đó là học tiếng Anh chủ đề đồ ăn. Ko biết 2 bạn Chomio và Andee Đậu sẽ tìm được những đồ ăn nào và các món đó …

Read More »