Tag Archives: THPT QUỐC GIA

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN HÓA HỌC: Chuyên đề 2: Điều chế kim loại

#thoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hóa Học, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Phạm Lê Thanh – Giáo viên môn Hóa Học thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. …

Read More »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] Môn Tiếng Anh: CĐ 6 – Reading – Đọc hiểu

#thoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Tiếng Anh, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Phạm Hùng, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. ——– Đăng …

Read More »

[225787]: Đốt hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong O2, thu được m gam hỗn hợp Y gồm Fe, Cu, Fe3O4 và CuO

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

[973610]: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây Mg trong không khí. (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4. (c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2. (d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH. (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. (g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.Số …

Read More »

[59376]: Kim loại Al được điều chế trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

[311336]: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

[59815]: Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

62156]: Khí E (phân tử có chứa một liên kết π) có tác dụng xúc tiến quá trình hô hấp của

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

[225788]: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ,

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »

[225765]: Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa đỏ và tác dụng với Na sinh ra khí H2?

Luyện thi môn Hóa học THPT cùng thầy Phạm Hùng Vương Luyện thi THPT Quốc gia các môn TOÁN – LÝ – HÓA – SINH – ANH – VĂN và TOEIC – IELTS – TOÁN CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Chi tiết xem tại: ▶ Website: ▶ Fanpage MoonTV: …

Read More »