Tag Archives: thời sự nông thôn

Học sinh chật vật khi học online | VTC16

VTC16 | Việc học online là một giải pháp mang tính cấp bách cho các trường học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên đằng sau đó là không ít bất cập, nhất là với các vùng nông thôn miền núi, phương tiện còn thiếu thốn. …

Read More »