Tag Archives: Thập tự giá

Chúa Đã Sống Lại – Bài 1 | Giờ Học Online T4/2020

#quyensachthanky #chuadasonglai #phucsinh #ChuaGiexu #ChuaGiexuchetthevathatoichoem QUYỂN SÁCH THẦN KỲ – CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI Chủ đề bài học: CHÚA GIÊ-XU CHẾT THẾ VÀ THA TỘI CHO EM 📖 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con …

Read More »