Tag Archives: teppanyaki

특별한 한끼! 눈과 입이 즐거운 철판 코스요리 / Iron plate Cooking Course

? 부산 송정에 위치한 일본식 철판구이 전문점 구로마쯔입니다. 3층에 위치해 있어 해변이 한눈에 보이는 게 멋지더군요. 코스로 나오는 요리도 하나하나 정성을 다해서 만드셨습니다. 가족이나 지인과 함께 특별한 날에 가서 기분 좋게 식사하시기 좋아 보였습니다. – 본영상은 유료광고를 포함하지 않습니다 – ? 촬영요청 및 지원 이메일 ( [email protected] ) – 맛과 …

Read More »

Bò Wagyu

mục tiêu của chúng tôi là sinh sản các video về “tiêu khiển ẩm thực” có thể giúp mọi người trên khắp trái đất tiêu khiển. Sự ủng hộ của quý khách giúp chúng tôi có động lực để tạo ra nhiều video hơn, vì vậy nếu quý khách thích …

Read More »

Bò Bít Tết Đài Loan, Bò Nướng Teppanyaki | Ẩm Thực Đường Phố Đài loan | Ẩm Thực Đường Phố

Chào mừng các khách du lịch tới với Trisfood Travel, đây là nơi mình san sẻ lại tật cả những khoảnh khắc và những điều đặc biết nhất đối với những món ăn đường phố trên toàn trái đất như là Japanese Street Food, Korean Street Food, American Street Food,… …

Read More »

Bò beefsteak

mục tiêu của chúng tôi là sinh sản các video về “tiêu khiển ẩm thực” có thể giúp mọi người trên khắp trái đất tiêu khiển. Sự ủng hộ của khách du lịch giúp chúng tôi có động lực để tạo ra nhiều video hơn, vì vậy nếu khách du …

Read More »

철판요리 달인! 최고급 미경산 한우사용~ 랍스터와 한우 철판요리 / teppanyaki master, lobster and beef steak – korean street food

미경산 한우는 한번도 송아지를 낳지 않고 사육된 한우 암소로 최상의 품질과 훌륭한 마블링을 자랑하는 한우입니다. 다양한 음식을 소개하는 온푸드입니다.? 보다 다양하고 맛있는 음식들을 여러분에게 보여줄수있도록 노력하겠습니다~ Onfood introduces a variety of foods.? More variety and delicious food I will try my best to show it to you~ ? [ 온푸드 …

Read More »

Top 7, 최고의 소고기 요리, 1++ 최고급 한우 구이, 소고기 철판 스테이크, 초대형 산더미 볶음밥, 수제 함박 스테이크, Top 7, The Best Beef Recipes

Top 7, 최고의 소고기 요리, 1++ 최고급 한우 구이, 소고기 철판 스테이크, 초대형 산더미 볶음밥, 수제 함박 스테이크, Top 7, The Best Beef Recipes Top 7, The Best Beef Recipes, Charcoal-grilled Beef, Beef steak, Fried beef rice, Hamburg steak, Teppanyaki 안녕하세요. Tasty Travel입니다. 오늘은 최고의 소고기 요리 Top7을 소개합니다. 이 …

Read More »