Tag Archives: Su

SU KEM – Cách làm Bánh Su Kem không cần máy – Choux Pastry đơn giản bất bại by Vanh Khuyen

SU KEM hay CHOUX nhưng mà người Việt vẫn hay gọi là SU KEM HỘT GÀ. do thành phần Nhân Bánh và Vỏ Bánh có Trứng. Cách làm đơn giản không cần máy và đảm bảo luôn thành công. Bánh đạt khi bên trong Xốp rỗng. Bên ngoài có màu vàng ươm lên. Cô chưng, […]