Tag Archives: sử việt

CÓ PHẢI TÊN GỌI KÊNH TÀU HỦ BẮT NGUỒN TỪ MÓN TÀU HỦ?

#tauhu, #kenhtauhu, #saigoncholon Chảy qua địa bàn quận 5, 6 và 8 của TP HCM, kênh Tàu Hủ là dòng kênh có vai trò khác nhau quan yếu với sự hình thành và phát triển vùng đất Chợ Lớn xưa. Theo các tư liệu lịch sử, từ cuối thế kỷ …

Read More »