Tag Archives: steak

Làm beef steak ❤️

phân mục: Ẩm thực Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: Kinh tế hải Phòng Link: https://kinhtehaiphong.com/

Read More »

구슬로 고기를 굽는다? 3000만원 짜리 쇠구슬로 구워주는! 소고기 스테이크,곱창,대창,막창 / Mysterious iron bead beef steak – Korean food

로컬음식 및 디저트 길거리음식 소개 채널 “요미야미 yummy yammy” 입니다. 항상 시청 감사드립니다 ^^ ☎️촬영문의 및 제보 : [email protected] 어려운시기에 소상공인분들 및 기업에 보탬이되도록 노력하겠습니다. 편하게 연락주세요? Hello This is the “yummy yammy” channel. it is a channel with the purpose of introducing various food and street food Are you …

Read More »

Cách chọn một phần thịt bò làm bít tết ngon sao cho đúng // Bò Beef Steak // Nguyên Hà Food

#chọnthịtbòlàmbíttết #chọnbòlàmbeefsteak #nguyênhàfood Cách chọn một phần thịt bò làm bít tết ngon sao cho đúng // Bò Beef Steak // Nguyên Hà Food 6 PHẦN BÒ LÀM BÍT TẾT ( BEEF STEAK ) 1/ NẠC VAI : – BÒ ÚC : – BÒ MỸ : 2/ ĐẦU THĂN NGOẠI …

Read More »

BÒ BÍT TẾT ( BÒ BEEF STEAK ) VỚI SƯỜN CHỮ T BÒ ÚC / T-BONE STEAK / NGUYÊN HÀ FOOD

#SƯỜNCHỮTBÒÚC #TBONESTEAK #NGUYÊNHÀFOOD SƯỜN T BONE (T-BONE) BÒ ÚC ĐÔNG LẠNH – SHORTLOIN – FROZEN AUSTRALIAN BEEF Mô tả: Sườn T-Bone bò Úc là miếng sườn mang đặc điểm của cả thăn nội và thăn ngoại, chúng được ngăn cách vì miếng xương hình chữ T nằm ở giữa. Cốt …

Read More »