Tag Archives: Steak Medium Rare

Bò Bít tết – Toronto / Steak – Medium Rare

Món Ăn: Bò Bít tết – Tái vừa – Vừa Bữa Ăn sử dụng cho: 2 Người Thử Thách: * (dễ làm là *, khó làm là *****) Cách Nấu: nướng hoặc áp chảo Ý tưởng cho: khi có cơ … phân mục: Ẩm thực Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: …

Read More »