Tag Archives: Sausage

MUKBANG | 직접 만든 파 김치 레시피 & 짜파게티, 소고기, 계란 먹방 | KIMCHI RECIPE KOREAN HOME FOOD

오늘은 직접 만든 쪽파 김치 레시피를 준비해왔습니다. 매콤하면서 달달하고 감칠맛 도는게 진짜 맛있어서 레시피 공개 할게요! 오늘 영상도 재밌게 봐주세요^^ ▼쪽파김치 양념 레시피 1. 쪽파손질 후 까나리액젓에 절이기 2. 물200ml + 찹쌀가루2ts 끓이기 = 찹쌀풀 3. 믹서기에 양파1개 + 물 종이컵 1컵(180ml) + 찹쌀풀 넣고 갈아주기 (찹쌀풀 없을 시 찬밥 …

Read More »

청양고추 듬뿍 매콤달콤새콤 배홍동 비빔면 X3 킬바사소세지 열무김치??먹방 | SPICY CHILIES ADDED BIBIM MYUN & GRILLED SAUSAGE MUKBANG

MUKBANG * Spicy Bibim Noodles & Kielbasa Sausage & Yeolmu Kimchi & Spicy Chilies 문의메일 / Email : [email protected] Instagram : 00:00​​ Preview 00:24 VLOG ✨ 01:35 ? 01:50 Cooking ? 02:35 Introduction of Today’s Meal 03:10 EAT! 05:55 Extra Chilies ? 13:15 Conclusion 13:32 ? [SUBTITLES] English : Jiyoon …

Read More »

Làm kimbap, cơm cuộn ngon như ngoài hàng

Cơm cuộn Hàn Quốc (Kimbap) là món ăn quyến rũ đặc trưng khi nhắc tới món Hàn Quốc. Kimbap là món ăn rất tiện lợi để mang đi picnic nè, đi làm, không phải mất công hâm nóng hay sợ hư mỗi lúc mang theo. Cơm cuộn còn là món …

Read More »