Tag Archives: Sách nói Phật giáo

LỚP PHẬT HỌC trực tuyến KHOÁ 1 – NHÌN LẠI HÌNH ẢNH MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA KHOÁ HỌC| Pháp Âm Vĩnh Nghiêm

Trung tâm Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm – chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. Truyền tải những bài pháp tinh hoa được Việt dịch và trước tác bởi vì Trung tâm Biên – thông ngôn tư liệu Phật giáo Quốc tế, được đọc bằng giọng …

Read More »