Tag Archives: mc việt thảo cooking style

Cách làm VỊT QUAY THƠM GIÒN tại EDEN SUPERMARKET ở VIRGINIA-MC VIỆT THẢO-CBL685-CHUYỆN BÊN LỀ 2/5/18

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 685 được thực hiện với Việt Thảo vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 tại Eden Supermarket ở Eden Center, tiểu bang Virginia, USA. Cách làm Vịt quay thơm giòn. _Liên lạc với Việt Thảo: *smartphone: 714-414-3358 *Email: [email protected] *Website: mcvietthao.com *Facebook: *Instagram: *YouTube: thể …

Read More »

CÁCH QUAY HEO DA GIÒN- CBL568-MC VIỆT THẢO-CHUYỆN BÊN LỀ-EDEN SUPERMARKET- VIRGINIA- HOA KỲ-9/6/2017

Cách quay heo da giòn của Eden Supermarket trong khu Eden Center ở Virginia Hoa Kỳ. Liên lạc với Việt Thảo: *smartphone: 714-414-3358 *Email: [email protected] *Website: mcvietthao.com *Facebook: *Instagram: *YouTube: thể loại: Ẩm thực Link thể loại: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: Kinh tế hải Phòng Link: https://kinhtehaiphong.com/

Read More »

ĐI ĂN HEO QUAY DA GIÒN ở EDEN CENTER với MC VIỆT THẢO-CBL511-CHUYỆN BÊN LỀ Ngày 27 tháng 12 năm 2016

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 511 với Việt Thảo ở Eden Center, Virginia. Nội dung: _ Ăn heo quay da giòn với Bánh mì, bánh hỏi và cơm ở Eden Supermarket. thể loại: Ẩm thực Link thể loại: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: Kinh tế hải Phòng Link: https://kinhtehaiphong.com/

Read More »