Tag Archives: listening

Học tiếng Anh vui nhộn cùng Gogo | Cách sử dụng Let, Can, Can't, have/has got, haven't/hasn't got, like

Học tiếng Anh vui nhộn cùng Gogo là một video dành cho những người mới học tiếng Anh, những người mất gốc tiếng Anh, và không giống nhau rất thích hợp cho trẻ em măng non và tiểu học. Trong video có nhiều hoạt cảnh sống động, vui nhộn giúp …

Read More »