Tag Archives: học toeic từ đâu

Nên mở đầu học TOEIC như thế nào?

Nên mở đầu học TOEIC như thế nào? Đối với các quý khách mới, hãy mở đầu bằng Từ Vựng và Ngữ Âm. Từ vựng tương trợ rất nhiều cho việc Đọc và Nghe của chúng ta. Ngữ âm giúp chúng ta Nghe và Đọc từ vựng đúng đắn nhất. …

Read More »