Tag Archives: học tiếng anh lớp 5

Học tiếng Anh lớp 4 – Unit 1. Nice to see you again – Lesson 2 – THAKI

Học tiếng Anh lớp 4 – Unit 1. Nice to see you again – Lesson 2 – THAKI Các bậc phụ Huynh hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ huynh không …

Read More »

Học tiếng Anh lớp 4 – Unit 1. Nice to see you again – Lesson 1 – THAKI

Học tiếng Anh lớp 4 – Unit 1. Nice to see you again – Lesson 1 – THAKI Các bậc phụ Huynh hãy cho các nhỏ bỏng làm quen với 100 từ tiếng Anh thân thuộc trước tiên. Cho các nhỏ bỏng xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ …

Read More »