Tag Archives: Hỗ trợ thiết bị học online cho học sinh khó khăn

Hỗ trợ thiết bị học online cho học sinh khó khăn | VTC14

VTC14 | HỖ TRỢ THIẾT BỊ HỌC ONLINE CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay, việc dạy học trực tuyến là hợp lý, cần thiết. Để đảm bảo cho tất cả học sinh đều được học tập. Ngoài trách nhiệm của gia đình, …

Read More »