Tag Archives: giảng viên xin lỗi sinh viên

Vụ đuổi sinh viên khỏi lớp học trực tuyến, giảng viên xin lỗi sinh viên và người xem video

Trong phiên bản tường trình, giảng viên Lê Minh Thành nhận lỗi vì đã nóng tính và thiếu thận trọng trong việc sử dụng ngôn từ cũng như xử lý tình huống sư phạm. Giảng viên đã xin lỗi sinh viên và những người xem video trên. #TinNong #Tin_Nóng #Giảng_Viên …

Read More »