Tag Archives: dịch corona

Chuyện Thông Chốt | NMT Vlog.

#nmt #chuyenthongchot #nmtvlog NMT Vlog xin chào các khách du lịch! “Mọi nội dung trong clip là dàn dựng và phục vụ mục tiêu nghệ thuật – All content in the clip is staged and serves artistic purposes” -Donate ủng hộ 2 mẹ con : nhà băng ACB, stk : …

Read More »