Tag Archives: đại học 2018

ôn thi đại học 2018 môn toán đề 105

Theo phương án thi thpt quốc gia được Bộ giáo dục chốt chiều 28/09/2016 cho ta biết rằng: ★ Năm 2017 nội dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 THPT ★ Năm 2018 nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT …

Read More »

ôn thi đại học 2018 môn toán đề 104

Theo phương án thi thpt quốc gia được Bộ giáo dục chốt chiều 28/09/2016 cho ta biết rằng: ★ Năm 2017 nội dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 THPT ★ Năm 2018 nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT …

Read More »