Tag Archives: Crispy pork

Lợn Quay Giòn so bì Crispy Roast Pork

Easy technique to make supper crispy skin but not burn and supper moist the meat areas.. Kỷ thuật làm giòn da bì nhưng phần thịt không bị khô và phụ thâńy xém. thể loại: Ẩm thực Link thể loại: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/ Blog: Kinh tế hải Phòng Link: https://kinhtehaiphong.com/

Read More »