Tag Archives: câu khẩu lệnh trong tiếng Anh

Bài 2: Các câu khẩu lệnh thân thuộc trong lớp học | TIẾNG ANH 2 | VTV7

Trong bài giảng thứ 2, cùng làm quen với các câu khẩu lệnh thân thuộc trong lớp học trong chương trình “Tiếng Anh lớp 2 vui” nào! #TiengAnh2 #VTV7 Tiếng Anh Lớp 2 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho …

Read More »