Tag Archives: cặp cạnh đối diện

Hình bình hành – Toán lớp 4 [Online Math – olm.vn]

Học Toán hiệu quả cùng Online Math – Tóm tắt bài giảng: – Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. – Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). – Công thức tính …

Read More »