Luyện thi TOEIC Vocabulary Unit 27

phân mục: Dạy & Học
Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/day-hoc/

Blog: hải Phòng
Link: https://kinhtehaiphong.com/

About haiphongtravel

Check Also

10 Websites To Make Money Online For FREE 💰 (No Credit Card Required!)

Use these 10 websites to make money online for FREE in 2020 – no credit …

6 comments

 1. conclude (v): kết thúc
  conclusion (n): sự kết, phần kết
  conclusive (adj): quyết định, xác định, thuyết phục được

 2. period (n): thời kì
  periodical (adj): định kì, tuần hoàn

 3. timely (adj); kịp thời

 4. at hand: trước mắt

 5. periodical (n): kì báo

 6. proceed with = expedite (v): xúc tiến, tiến thành