CVC Words | Letter o | Consonant Vowel Consonant | Phonics Song | Jack HartmannCVC words are three letter words that follow a consonant/vowel/consonant pattern. CVC words are considered the simplest words for emerging readers to decode by blending the three sounds together. I have organized my CVC videos by the same vowel sound in the middle. These CVC words have the short vowel sound o .
LYRICS:

CVC words I know what they are
Consonant, vowel, consonant
Three letters that’s for sure
When we say each letter shake your hips, 1,2,3
When we say their sounds stretch your arms, left to right with me When we say the word reach up high and celebrate!

h-o-t /h/ /o/ /t/ hot, hot h-o-t hot
d-o-t /d/ /o/ /t/ dot, dot d-o-t dot
j-o-b /j/ /o/ /b/ job, job j-o-b job
m-o-p /m/ /o/ /p/ mop, mop m-o-p mop

Let’s do some more CVC words.
p-o-p /p/ /o/ /p/ pop, pop p-o-p pop
b-o-x /b/ /o/ /x/ box, box b-o-x box

CVC words I Know what they are
Consonant, vowel, consonant
Three letters that’s for sure.
CVC words
Consonant, vowel, consonant
CVC words

Jack Hartmann’s website:
Remember to connect with Jack Hartmann on his Social Networks:
Facebook:
Pinterest:
YouTube:
Twitter:
Google +:
You can find Jack Hartmann’s Music on:
Jack Hartmann Website:
iTunes:
Amazon Mp3:
Google Play:
CD Baby:

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Học Online

Web site: https://kinhtehaiphong.com

Nội dung được từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: CVC Words | Letter o | Consonant Vowel Consonant | Song | Jack Hartmann

Độ dài: 00:02:20, Ngày đăng: 2016-11-03 23:33:13

Tác giả: Jack Hartmann Kids Music Channel

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=tkYDoNKit6o

Đọc thêm:   Bán Răng cho quỷ dữ Siêu Năng Lực để rồi nhận lấy cái kết Đắng || Review phim

About haiphongtravel

Check Also

Hướng Dẫn Cách Mở Chặn Hiển Thị Nhóm Chat Telegram Trên Điện Thoại iPhone

► Hướng Dẫn Cách Mở Chặn Hiển Thị Nhóm Chat Telegram Trên Điện Thoại iPhone …