Chuyên Gia Kinh Tế Trưởng WB Nói Về Phép Màu Của Kinh Tế Việt Nam

Với số lượng lao động nhập cư đông, vấn đề nhà ở đang là một nhu cầu nhưng mà công nhân Khu kinh tế Hải Phòng đang rất mong mỏi. Xét trên tổng quy mô kinh tế, thì Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc về tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong 10 năm 2006-2016. Các số liệu GDP bình quân đầu người không phản ánh hoàn toàn đúng đắn mức sống của người dân, do các số liệu GDP thường chênh lệch với GNP, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa tư phiên bản toàn cầu hóa, lợi nhuận được tính vào GDP của nước này có thể được tính vào GNP của nước khác, và các nguyên nhân khác. Cụ thể theo thống kê của WB, thì GDP năm 2014 là 186,2 tỷ USD, trong khi GNI là 172,9 tỷ USD tức thị tổng vật phẩm của VN thấp hơn tổng vật phẩm làm ra tại Việt Nam. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thường có một hệ thống tính GNP rất khác với các nước có nền kinh tế tư phiên bản, và vì thế quy so sánh GNP các nước tư phiên bản với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thường không đúng mực và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng hay đo kinh tế theo GNP hơn là GDP.

Thứ tư, thâm hụt thương nghiệp, thâm hụt tài khoản vãng lai vẫn ở mức cao trong khi dự trữ ngoại hối vẫn ở mức thấp, gây sức ép lên tỉ giá. Nhập siêu năm 2010 đạt mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu, nhưng vẫn ở mức cao. Nếu loại trừ rubi, kim loại quý xuất khẩu thì khả năng nhập siêu vẫn trên 23%. Đây là yếu tố chính làm cán cân vãng lai thâm hụt khoảng 10% GDP và cán cân thanh toán thâm hụt khoảng 4 tỉ USD. Nhập siêu cao và kéo dài trong nhiều năm, nhất là từ năm 2007 cho tới nay đã làm sụt giảm nguồn dự trữ ngoại hối, tăng nợ quốc gia và gây sức ép giảm giá đồng nội tệ. Thâm hụt cán cân vãng lai lớn cùng với thâm hụt ngân sách cao, nợ công có xu hướng tăng nhanh sẽ là những trở ngại lớn cho sự phát triển vững chắc của nền kinh tế trong những năm tới đây.

Kinh tế trái đất được định lượng theo các cách khác nhau, tùy theo cách định lượng mà có thể hình dung khối lượng giá trị được tạo ra trên toàn toàn cầu trong một thời hạn nhất định là bao nhiêu (ví dụ theo Đô la Hoa Kỳ ). Kinh tế thế giới không thể tách rời với địa lý và sinh thái của trái đất , bởi vậy khi xác định “kinh tế trái đất” có rất nhiều cách khác nhau, các yếu tố đều phải được tính tới, loại trừ một vài nguồn tài nguyên ở ngoài trái đất Ví dụ, việc khai thác các nguồn tài nguyên trên sao hỏa trong tương lai có thể không được tính vào như là một phần của kinh tế toàn cầu.

Kinh tế VN khởi đầu có những chuyển biến tốt. Từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã sinh sản đủ tự cung cấp, có dự trữ và còn xuất khẩu gạo. Khoán 10 được triển khai từ năm 1988 trên quy mô toàn quốc càng khuyến khích nông dân sản xuất lúa gạo. Hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng, nhiều hơn và đa dạng hơn. Xuất khẩu tăng mạnh, thâm hụt thương mại giảm. Từ năm 1989 , Việt Nam mở đầu xuất khẩu dầu thô, đem lại nguồn thu xuất khẩu lớn. Lạm phát được kiềm chế dần dần. 46 Tới năm 1990, GDP bình quân đầu người mới đạt mức 98 USD ( Lào là 186 USD, và Campuchia là 191 USD).

Mỹ, nơi khởi nguồn cho sự bùng nổ của công nghệ tin học với nhiều công ty nổi tiếng, như Google, Amazon, Facebook, Apple,… tiếp tục nhận thức được tầm quan trọng của xúc tiến kinh tế số. Còn ở châu Âu có kế hoạch Single Digital Market” (tạm dịch là thị trường số thống nhất), Ô-xtrây-li-a có Digital Australia”,… Bên cạnh những nước phát triển vốn có tiềm lực khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục tập huấn tốt, thì một số nền kinh tế đi sau như Hàn Quốc, Trung Quốc nhờ biết thực hiện chiến lược rút ngắn”, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thay đổi sáng tạo đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế số. Hàn Quốc có chiến lược Sáng tạo Công nghiệp chế tạo 3.0 giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo dựng các quy trình sản xuất tối ưu, thông minh. Trung Quốc trong 10 lĩnh vực then chốt của sáng kiến Made in China 2025” đã ưu tiên 2 lĩnh vực chính là phát triển công nghệ thông tin, khí cụ số và robotics.

Thanh Hóa là một tỉnh ven đại dương, lớn cả về diện tích và dân số và cũng là một trong những nơi sinh sống đầu tiên của người Việt cổ. Với sự phân hóa lãnh thổ vừa có núi rừng ở phía tây, đồng bằng duyên hải và vừa có hồ ở phía Đông, Thanh Hóa có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung và kinh tế biển nói riêng. Mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng quá trình phát triển kinh tế biển Thanh Hóa vẫn gặp không ít nan giải, thách thức không chỉ liên quan đến phát triển kinh tế biển chung cả nước và khu vực Bắc Trung Bộ, mà còn có những khó khăn, thử thách của riêng mình.

Tập trung thu hút và tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, vận chuyển đa phương thức logistic, du lịch, KS, nhà hàng, phân phối hàng hóa, dịch vụ tư vấn, xây dừng, khoa học công nghệ… Khuyến khích phát triển các dịch vụ có giá trị tăng thêm cao. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ theo hướng tập trung vào các thị trường có sức mua lớn nhưng hiện chiếm tỷ trọng thấp, phát triển thị trường dịch vụ có tiềm năng nhưng chưa được khai thác, chú trọng thị trường nội địa.

Trả lời