Cách để thấy không cảm thấy vô dụng khi nghỉ việc

Một số xem công việc là sinh mạng và cảm thấy không còn ý nghĩa khi thất nghiệp. Nhưng nghỉ việc không phải là mất đi loài người khách du lịch.

Công việc mang tới cho chúng ta không chỉ tiền lương, nhưng mà còn nhiều hơn nữa. Nó mang lại sự xác nhận, địa vị, tài sản, lòng tự trọng, và củng cố thêm khái niệm về khách du lịch dạng thân của chúng ta. Nghiên cứu cũng cho thấy có địa vị vững chắc trong công việc có thể liên quan tới phúc lợi của khách du lịch.

nghỉ việc, nhất là khi tính danh cá nhân có liên quan nghiêm nhặt với công việc, thì dù không phải do lỗi nơi khách du lịch – chẳng hạn như do suy thoái kinh tế hay tái cơ cấu – nó vẫn có thể trở thành thảm họa, gây nên cuộc khủng hoảng hiện sinh hoặc điều nhưng mà các tác giả quyển “Difficult Conversations” gọi là “chấn động về tính danh”.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, nó có thể khiến khách du lịch nghi ngờ thâm thúy về giá trị của mình. Mặc dù có thể mất một thời kì, nhưng vẫn có vài cách mở đầu quá trình lấy lại – và thậm chí xác định lại – ý thức về khách du lịch dạng thân của khách du lịch.

Trong trường hợp nghiêm trọng, người bị mất việc sẽ nghi ngờ sâu sắc về giá trị bản thân. Ảnh: Pixabay.

Trong trường hợp nghiêm trọng, người bị nghỉ việc sẽ nghi ngờ thâm thúy về giá trị khách du lịch dạng thân. Ảnh: Pixabay.

Tiếp cận khách du lịch hữu cũ

Các mối quan hệ phản ánh loài người chúng ta. Tiếp cận khách du lịch hữu, những người vẫn giữ liên lạc, chẳng hạn như khách du lịch thuở nhỏ hoặc lúc học đại học, trong công việc trước tiên, có thể mang lại lời khuyên tốt.

Đây là những người biết khách du lịch từ lúc trước khi khách du lịch thành đạt. Họ hiểu rõ giá trị vốn có ở khách du lịch, trước sự nghiệp to lớn sau này khách du lịch có. Trò chuyện cùng họ có thể nhắc nhở khách du lịch, ngoài tính danh trong công việc, khách du lịch còn là những điều khác, chẳng hạn là một người khách du lịch trung thành, một người cố vấn nhân hậu, một người chấp nhận rủi ro, hoặc là một người tư duy sáng tạo.

Kiểm tra quan niệm hạn hẹp của khách du lịch

khách du lịch dạng sắc và ý thức về khách du lịch dạng thân là kết cấu ý thức. Khi chúng ta thấy thất vọng, thường là do chúng ta nhìn nhận khách du lịch dạng thân qua tầm nhìn riêng, được định sẵn – và thường không hiệu quả.

Nhằm thử thách hoặc kiểm tra ý kiến này, khách du lịch hãy trò chuyện với các mối liên hệ cá nhân và công việc nhưng mà khách du lịch tôn trọng, và hỏi họ nhì câu. trước tiên: “khách du lịch tiến công giá cao điều gì ở tôi?” để nhận ra những người khác có thể tiến công giá khách du lịch qua những điều khác hơn. Thứ nhì: “Cách khách du lịch nhìn nhận giá trị khách du lịch dạng thân như là một loài người?” để chỉ cho khách du lịch thấy những cách tiến công giá khác nhau về mình.

Những cuộc trò chuyện này sẽ giúp nới lỏng ý kiến hạn chế của khách du lịch về “Giá trị của tôi chính là điều tôi làm được”, để khách du lịch có thể mở đầu phân biệt giá trị cá nhân với giá trị khách du lịch dạng thân qua thành tựu lao động.

Tham gia vào các hoạt động rộng hơn

Tiến sĩ Neil Talkoff, Nhà phân tâm học ở San Francisco (Mỹ), cho biết “khi chúng ta đầu tư quá mức vào công việc, chúng ta sẽ bỏ qua các điều khác trong cuộc sống, nơi vốn có thể tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu”. Chúng có thể là các mối quan hệ cá nhân, thị hiếu, hoạt động tự nguyện…

Tham gia vào các hoạt động rộng hơn có thể giúp khách du lịch sắp xếp thời kì, xây dựng quan hệ mới, bồi đắp những quan hệ hiện có, và nhận thức được ý nghĩa cuộc sống từ các nguồn khác. Điều này sau hết sẽ nhiều chủng loại hóa cách khách du lịch nhìn nhận chính khách du lịch dạng thân và xác định tính danh của mình.

Hình dung về tương lai

tính danh của chúng ta không bất động. Chúng phát triển theo thời kì. Ít ai có thể khẳng định khách du lịch dạng thân y sì 10 năm trước. Tuy nhiên, chúng ta có thành kiến khiến khách du lịch dạng thân bị mắc kẹt trong một ý kiến trói buộc, nơi chúng ta nhận định tính danh ngày nay thành tính danh vĩnh viễn.

Vì vậy, hãy tự hỏi, “Tôi muốn trở thành ai trong 5 tới 10 năm tới?” Bằng cách tập trung vào tương lai khách du lịch dạng thân muốn trở thành, khách du lịch mở đầu thay đổi tự sự về cá nhân – tức câu chuyện khách du lịch tự kể về khách du lịch dạng thân.

Điều này có thể giúp khách du lịch thoát khỏi thành kiến khiến khách du lịch thấy bị mắc kẹt trong trạng thái ngày nay và cũng có thể mở đầu chuyển hành vi theo hướng mong muốn. Và cũng giống như bất kỳ mục tiêu nào, khách du lịch có nhiều tài năng đạt được thành công hơn nếu như khách du lịch san sẻ với người khác mục tiêu của khách du lịch.

Xác định giá trị cốt lõi của khách du lịch

Khía cạnh trong tính danh nhưng mà không bị xúc tiến vì thời kì là các giá trị cốt lõi. Giá trị chính là điều chúng ta ủng hộ và coi trọng – chúng là khách du lịch dạng chất loài người. Đó có thể là những điều như hòa đồng, thẳng thắn, sáng tạo, tự chủ, hay thành tâm.

Điều có thể thay đổi theo thời kì là cách chúng ta thể hiện những giá trị này và tầm quan yếu tương đối của chúng. Mặc dù chúng có thể giúp khách du lịch tìm được ý nghĩa và thành tựu trong công việc, chúng vượt qua tính danh trong công việc và cũng có thể thể hiện trong nhiều bối cảnh bên ngoài công việc.

Đây cũng chính là lăng kính khác để từ đó quan sát chính khách du lịch. Hơn nữa, các giá trị cốt lõi có thể là nền tảng để khách du lịch tìm hiểu những thời cơ mới cho công việc tiếp theo, để biết khách du lịch thích hợp với công việc gì.

Nhận trợ giúp

khách du lịch có thể nhận tương trợ từ huấn luyện viên hoặc chuyên gia trị liệu được tập huấn để giúp khách du lịch kiểm tra, học hỏi, vượt qua trải nghiệm nghỉ việc để đạt thành công ở chặng đường sự nghiệp mới.

Theo tiến sĩ Neil Talkoff, quá trình này thường yêu cầu trung lập về ý thức và trí tuệ, nơi một cá nhân có thể dừng lại và xem xét khách du lịch dạng thân một cách khách quan hơn và hỏi, “Điều này là gì đối với tôi?”. Liệu pháp có thể khác lạ hữu ích đối với những người nghỉ việc làm ,à có quan niệm tiêu cực như nghĩ mình vô dụng.

Ông giảng giải thêm rằng, “tiếp thu suy nghĩ, quan sát, và ý kiến của người khác có thể giúp khách du lịch có những ý tưởng mới và ý kiến mới cho riêng mình”. Làm như vậy, sau một thời kì, khách du lịch có thể mở đầu nhìn nhận khách du lịch dạng thân và trải nghiệm chuyện nghỉ việc một cách khác.

Chúng ta có thể toàn tâm toàn ý hiến đâng cho công việc. Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều thứ hơn là công việc. nghỉ việc không có nghĩa mất đi loài người khách du lịch.

Phiên An (theo Harvard Business Review)