Bảo hiểm tiền gửi VN nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân

Chính sách Bảo hiểm tiền gửi vào vai trò quan yếu trong việc ngày càng tăng niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – nhà băng.

Nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi sẽ nâng cao hiểu biết tài chính của người gửi tiền, từ đó xúc tiến phổ cập tài chính của quốc gia. Giáo dục tài chính là phương thức bảo vệ người tiêu sử dụng hiệu quả, khí cụ trợ lực hữu hiệu cho các chính sách điều hành, gián tiếp tương trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia như xúc tiến luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, tăng tính sáng tỏ và cạnh tranh lành mạnh cho thị trường tài chính, hướng tới phát triển vững chắc, nhất quán.

Tại VN, giáo dục tài chính còn khá mới, nhiều người dân còn chưa nhận thức rõ sự quan yếu của hiểu biết tài chính nói riêng và giáo dục tài chính nói chung đối với đời sống phiên bản thân, nền kinh tế và tài chính toàn diện.

Những năm qua, Bảo hiểm tiền gửi VN đã triển khai các hoạt động phổ cập tài chính để nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực tài chính – nhà băng nói chung, chính sách bảo hiểm tiền gửi nói riêng, nâng cao niềm tin công chúng, phủ sóng chính sách quốc gia.

Giáo dục, truyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi vào vai trì quan yếu trong giáo dục tài chính, một phòng ban không thể thiếu trong phạm vi bảo vệ khách hàng. Bảo hiểm tiền gửi VN đảm bảo thông tin về các vấn đề cơ phiên bản như hạn mức, quỹ bảo hiểm tiền gửi, quy trình chi trả, lợi ích và hạn chế của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, mức độ an toàn và rủi ro của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được công bố công khai, rộng rãi.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi VN đang dần nhiều chủng loại hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tài chính nói chung, chính sách bảo hiểm tiền gửi nói riêng tới công chúng. Các nội dung được truyền tải tới người gửi tiền một cách linh hoạt, lựa chọn phương pháp truyền thông tương ứng với từng đối tượng công chúng mục tiêu. Đơn cử như, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng có độ lan tỏa cao, Bảo hiểm tiền gửi VN đã phối hợp với các báo điện tử, báo in, tuyên truyền trên đài phát thanh, phát sóng trên truyền hình. Tiếp cận tới đông đảo người gửi tiền thông qua các sự kiện phổ cập tri thức tài chính được tổ chức trên nhiều địa bàn trong cả nước, với sự tham gia của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, lãnh đạo nhà băng quốc gia chi nhánh cơ sở, đại diện lãnh đạo địa phương.

Bảo hiểm tiền gửi VN thường xuyên tổ chức phổ thông chính sách bảo hiểm tiền gửi cũng như những tri thức tài chính cơ phiên bản cho người dân khắp các tỉnh thành, khác lạ là người gửi tiền ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ nhà băng cũng như thông tin về loại hình dịch vụ này. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong sứ mệnh hoạt động của tổ chức, nhằm bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định tài chính.

Các thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi, những thông tin về “điểm nóng” trong chính sách, tri thức về thị trường tài chính – nhà băng luôn truyền tải tới người dân một cách rõ ràng, kịp thời, đảm bảo họ có hiểu biết đúng đắn và yên tâm gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, kiên định, tin tưởng vào chế tài của quốc gia.

Bảo hiểm tiền gửi VN đã tìm ra hướng tiếp cận thích hợp với người gửi tiền tại khu vực nông thôn, miền núi thông qua các tổ chức chính trị – xã hội, tiếp cận tới người gửi tiền là thành viên tại các Quỹ tín dụng nhân dân thông qua chính các hoạt động thường niên của tổ chức tín dụng đó.

hình như, Bảo hiểm tiền gửi VN phối hợp với hệ thống bưu điện VN (VNPOST) in thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi trên phong suy bì chi trả lương hưu; đặt standy, poster tại các điểm giao thiệp, tận dụng mạng lưới bưu điện bao phủ rộng, vươn xa nhằm đưa thông tin tới các địa bàn khó tiếp cận.

Ngoài ra, Bảo hiểm tiền gửi VN phối hợp với các trường đại học tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tiền gửi. Mức độ tiếp nhận thông tin và nhận thức về chính sách bảo hiểm tiền gửi của người dân có chuyển biến tích cực. Kết quả này đã góp phần vào bước chuyển mình của non sông trong quá trình phổ cập tri thức tài chính cho người dân, ổn định hệ thống nhà băng và an sinh xã hội.

Thanh Di