កើតទុក្ខព្រោះប្រៀបធៀបសេចក្តីជាមួយអ្នកដទៃ | SAN SOCHEAកើតទុក្ខព្រោះប្រៀបធៀបសេចក្តីជាមួយអ្នកដទៃ | SAN SOCHEA
————–
Website:
Facebook:
YouTube:

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
——————————————-
0១.របៀបអានភាសាបាលី:
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ:
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី:
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ:
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​:
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:
0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3

sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌

phân mục: Ẩm thực
Link phân mục: https://kinhtehaiphong.com/am-thuc/

Blog: Kinh tế hải Phòng
Link: https://kinhtehaiphong.com/

Đọc thêm:   MẸO CỨU CÁNH CHO CON GÁI! || Mẹo Và Đồ Thủ Công Ngộ Nghĩnh Từ 123 GO! GOLD

About haiphongtravel

Check Also

Cách nấu Gà Kho Sả Ớt

Chia sẽ đến các bạn cách nấu gà kho sả ớt giữ được mùi thơm …